Het waarborgen van jouw privacy is bij Suzanne van Bilderbeek van groot belang. Jouw NAW-gegevens worden zorgvuldig en veilig verwerkt, geheel volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy Policy lees je welke gegevens wij van jou verzamelen, wie jouw gegevens inziet en hoe wij deze verwerken. Voor vragen mag je altijd mailen naar info@suzannevanbilderbeek.nl

Wie ben ik?

Suzanne van Bilderbeek is een eenmanszaak en staat sinds februari 2019 ingeschreven in het handelsregister bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder het nummer: 74028634. Beiden bedrijven zijn geregistreerd te Edelenburg 25, 2135 EA Hoofddorp. Suzanne van Bilderbeek is de eigenaresse en de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken wij?

Voor de facturen heb ik jouw naam, adres, e-mailadres en eventueel kvk-nummer & bedrijfsnaam nodig, zodat deze op juiste manier verwerkt kunnen worden.
De verkoop via de webshop wordt verwerkt via Mollie. Hierin staat jouw naam en IBAN geregistreerd. Dit is alleen te zien via de tweestappenverificatie en ik ben de enige die daar inzage in heeft.
Betalen via Paypal is ook mogelijk. Ook hierin ben ik de enige die jouw gegevens inziet.
Deze gegevens bewaar ik 7 jaar, dit is verplicht vanuit de Belastingdienst.

Wanneer jouw naam wordt benoemd voor een recensie o.i.d., vraag ik daar altijd eerst toestemming voor. Zonder toestemming wordt jouw recensie en naam niet gebruikt. Staat jouw recensie en naam op de website en wil je dat liever niet (meer)? Stuur gerust een e-mail naar info@suzannevanbilderbeek.nl. Jouw naam en recensie worden dan zo snel mogelijk vernietigd.
Dit geldt ook voor de inschrijving voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Hiervoor heb ik alleen je e-mailadres nodig en deze wordt direct vernietigd na uitschrijving.

Wat zijn jouw rechten?

De Algemene verordening gegevensbescherming verleend een aantal rechten voor betrokkenen.

Mocht je persoonsgegevens willen wijzigen, dan kan ik vragen om een kopie van je identiteitsbewijs/paspoort/rijbewijs waarmee je kan aantonen dat de aanvraag door de juiste persoon wordt gedaan. Wanneer het verzoek niet bevestigd kan worden, zal ik het je laten weten.

Bij twijfel kan je altijd terugvallen op Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Waarin zijn jouw gegevens opgeslagen?


Suzanne van Bilderbeek heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.